زن:سلام
شوهر: سلام، من Log in کردم.

زن: لباسی رو که صبح بهت گفتم خریدی؟
شوهر: Bad command or File name

زن: ولی من صبح بهت تاکید کرده بودم
شوهر: Syntax Error, Abort, Retry, Cance

زن: خوب حقوقتو چیکار کردی؟
شوهر: File in Use, Read only, Try after some Time

زن: پس حداقل کارت عابر بانکتو بده به من.
شوهر: Sharing Violation, Access Denied

زن: می دونی، ازدواج با تو واقعا یک تصمیم اشتباه بود.
شوهر: Data Type Mismatch

زن: تو یک موجود بدرد نخور هستی.
شوهر: By Default

زن: پس حداقل بیا بریم بیرون یه چیزی بخوریم.
شوهر: Hard Disk Full

زن: ببینم میتونی بگی نقش من تو زندگی تو چیه؟
شوهر: Unknown Virus Detected

زن: خب مادرم چی؟
شوهر: Unrecoverable Error

زن: و رابطه تو با رئیست؟
شوهر: The only User with Write Permission

زن: خوب پس منم میرم خونه بابام.
شوهر: Program Performed Illegal Operation, It will be Closed

زن: خوب گوشاتو بازکن، من دیگه بر نمیگردم!
شوهر: Close all Programs and Logout for another User

زن: می دونی، صحبت کردن باتو فایده نداره، من رفتم.
شوهر: Its now Safe to Turn off your Computer

نوشته شده در تاریخ جمعه 22 مرداد 1389    | توسط: علیرضا حقده    | طبقه بندی: خودمونی،     | نظرات()